Comment by FjordLac

WGozd3BZYSs1bVo5eEVlM0oxSitvTGwzOEQrQWx4dERuTVFMelUzek9TYkRYcWRWaGJqUHJxWXZNZVhmNXUvSnZtaFEwSm11M05IK0R2Z1pRQVloaytzRHQ2cUhnb2dFaVUrRUduMWxJdkZRQ0Zqam1lTDU1WnhzMzlQTGxaVUJ2Y1dvRkNWQVVVNGxHNzM2SmY1VFJVd29xemxrOVlUaEdCcHJ3OEJpMWNBa2QwVlFSdmJhbWNXQk8vdDhENy9oMkVCQlZ2Z3NGeWM5SnIvWnpZMFhlb0VTWXB5UzNOREdLWlNNTDZaZzlYeUFQb3BXSHFsaHVKR2Z1NlRKaDhCR3lJK3g5enliTzIzbWpBU3RabitmRWYrVEJuTHFLNXlCZ1haT3lvREdpMkJSbXVsVEFlMlQyQ0pWN1A0QldJdENSY3IyVlNRRDJnYXhBbUxGREpxenF0eUNtSG1sTXVKdGttVzZReEFScVRhek8va2svZzFmQWV0VERGeDVSdUI5ajd4RXBiMW85K0JYTUFOR3krVk15WUVYZkhvNXRiNUxYOUJjQWVnVlJzVVAxdHlLdXE3UG9ZZk50cm4yZ1ZtZ0tOKzZYMVd2VlRqczhqZzRRU3NKN0lnVXR3MWpSTUg4RFliemJLVFN2NEhSbTlSaEtISkMyL2g5THc2S2ZydGEvRDRIQmxZamxjLzNkMko5UmN3MFk5eHV5cnpOTVVrOUVpS2lYVytZTm1MNVFWTGZESUppQWNKdGFFZW1CY2FWdXk5SklzOGRNTU9uOHkwRktXd000dkdhQVE2djQycElPdXNkNHRXQUcrbnZrUjVGQUZyS1RFQ3luNmN6emFxdHNuTS9kNWhwTEdtUEUwVHlNUkt2OWdwWjFyc0RvSWFKdUFpM3Uxa3dNaTN1azlWek96ei91MVZhRXJWOFdkUGVHdWV1VlZyWUNsOXhDNkRja2JCbUNCUEhHWTMwOVk0N1hZQkpBenpkNWJ4bzVWbEJOT2U2NFpUdStzSVVBanNhNGFNVWJaM2xmbVRRSXN1NzNGOElHMUs5VmdhcmN4UEpOU3ZrMFE5VnJCUkFBR0tITThsOGdJMmhneXpFaG9SV1RiZ1I2VkVtWW9KcWphL25Rd3oreE1md3dhYnlhWHA3UzZNNGlKTGdjTEcwMy9wakcrYjNqYzJyTHYyVFJWTTFMY2o3NG5RbGRBNVJVa25lTi9BUzFaQk9kUkt4d0txQ1dtbDRjV1AzSUNsUEVUM3gzckZkNWdXdzY4S1EvT1hld3VZWXhFblJ6TDIza29jdzVENDNra2FjZUNTcjg3WmVidHV3bGtydTNBSGFQR3dZdkhpQzJ5VmlENGYyMjI3ak5idFJCRXlFVmxUcVU2NFgrYi9DZ1BRYmxzYzd5TmdYUE1DY09EbTlQOStGNFpFU0hJeDNDb3hwODJqTHhsVmxwaGR0dEtTOVdDdE0yQm9QQW5wYjNiTTRTWFZYZFhxZlpXU3NlVFFXbnAwYVg0RjYyczJLMEVhekFjM043clg1VGFLS0tNRnRvSWNnQ3k1aVlMY0JNcEdlSngvazJxTENEc29NcmtuYVpGZkFNRUtlYmhSQk44RG4rd1NVTFIwWTV2REYzRnBtVkZoaDQ4SnRjUURFMjlObTBQWE5EcTYzdFQ2YzJHNlpIaTVHemNBUmVGUHRwSzZLaCtNcmlRK29uemZLOE1MdnIzV3Y5cm1KNEZqa3FQTlhRbzZOd1hHVUllWm10Y2dVdHlnPQ==